Aktionærer

Kapital- og aktiestruktur

Aktieselskabet Schouw & Co.'s aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen under koden SCHO og med ISIN kode DK0010253921. 

Selskabets aktiekapital udgør nom. 255.000.000 kr. fordelt på 25.500.000 stk. aktier a nom. 10 kr. Hver aktie har én stemme, ingen aktier har særlige rettigheder, og der er ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Selskabets bestyrelse forholder sig mindst en gang om året til selskabets kapital- og aktiestruktur og lægger ved vurderingen vægt på at opretholde en god soliditet, som sikrer den nødvendige økonomiske handlefrihed. Selskabets bestyrelse har senest forholdt sig til selskabets kapital- og aktiestruktur i december 2021, hvor strukturen blev fundet hensigtsmæssig og forsvarlig i forhold til selskabets planer og forventninger.

 

Ejerbog

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Aktionærsammensætning

Schouw & Co. har ca. 12.000 navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer ved udgangen af 2021 optaget i selskabets storaktionærfortegnelse i henhold til selskabslovens § 56.

Aktionær Ejerandel
Givesco 28,09%
Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82%
Aktieselskabet Schouw & Co. 6,00%

Bestyrelsen og direktionen i Schouw & Co. inklusive disses nærtstående havde ved udgangen af 2021 henholdsvis 442.827 stk. og 82.500 stk. aktier i selskabet.                                                  

 

Egne aktier

Schouw & Co. har i 2021 købt 10.378 stk. aktier. Aktierne er købt under koncernens igangværende aktietilbagekøbsprogram, som giver mulighed for køb af egne aktier for et beløb på maksimalt 350 mio. kr. indtil den 30. december 2022. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres under "Safe Harbour"- reglerne.

Ved udgangen af 2021 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 1.531.102 stk., svarende til 6,00% af aktiekapitalen.

Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2021 til 871 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr.

Del