Aktionærer

Kapital- og aktiestruktur

Aktieselskabet Schouw & Co.'s aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen under koden SCHO og med ISIN kode DK0010253921. 

Selskabets aktiekapital udgør nom. 255.000.000 kr. fordelt på 25.500.000 stk. aktier a nom. 10 kr. Hver aktie har én stemme, ingen aktier har særlige rettigheder, og der er ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Selskabets bestyrelse forholder sig mindst en gang om året til selskabets kapital- og aktiestruktur og lægger ved vurderingen vægt på at opretholde en god soliditet, som sikrer den nødvendige økonomiske handlefrihed. Selskabets bestyrelse har senest forholdt sig til selskabets kapital- og aktiestruktur i december 2017, hvor strukturen blev fundet hensigtsmæssig og forsvarlig i forhold til selskabets planer og forventninger.

 

Ejerbog

Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

 

Aktionærsammensætning

Schouw & Co. har ca. 10.500 navnenoterede aktionærer. Heraf er følgende aktionærer ved udgangen af 2017 optaget i selskabets storaktionærfortegnelse i henhold til selskabslovens § 56.

Aktionær Ejerandel
Givesco 28,09%
Direktør Svend Hornsylds Legat 14,82%
Aktieselskabet Schouw & Co. 6,00%

Bestyrelsen og direktionen i Schouw & Co. inklusive disses nærtstående havde ved udgangen af 2017 henholdsvis 1.104.149 stk. og 86.000 stk. aktier i selskabet.                                                  

 

Egne aktier

Schouw & Co. har i 2017 anvendt 227.000 stk. aktier i forbindelse med udnyttelse af optioner i koncernens aktieoptionsprogram.

Ved udgangen af 2017 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier 1.529.930 stk., svarende til 6,00% af aktiekapitalen.

Markedsværdien af egne aktier svarede ved udgangen af 2017 til 890 mio. kr. Egne aktier er i balancen optaget til 0 kr.

Del