Fem års hoved- og nøgletal

OMSÆTNING OG INDKOMST (mio. kr.)

2021

2020

2019

2018 

2017 

Omsætning

24.219

21.273

20.946

18.253 

17.032 

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

2.208

2.209

1.951

1.579 

1.568 

Af- og nedskrivninger

861

833

802

532 

475 

Resultat af primær drift (EBIT)

1.346

1.376

1.149

1.047 

1.093 

Resultat efter skat fra ass. virksomheder og joint ventures

46

-36

50

70 

42 

 Resultat ved salg af virksomheder

3

2

29

Netto finansielle poster

-64

-133

-79

-40 

-30 

Resultat før skat

1.332

1.209

1.149

1.086 

1.105 

Årets resultat

1.039

909

906

796 

875 

 

 

PENGESTRØMME (mio. kr.)

2021

2020

2019

2018 

2017 

Pengestrøm fra drift

531

2.296

1.410

837 

763 

Pengestrøm fra investering

-950

-533

-1.043

-1.360 

-2.763 

Heraf investering i materielle aktiver

-751

-454

-774

-685 

-809 

Pengestrøm fra finansiering

250

-1.630

-421

623 

818 

 

INVESTERET KAPITAL OG FINANSIERING (mio. kr.)

2021

2020

2019

2018 

2017 

Investeret kapital ekskl. goodwill

11.211

9.421

10.510

8.831 

7.337 

Balancesum

21.524

17.994

18.777

16.940 

14.389 

Arbejdskapital

4.566

3.107

3.738

3.441 

2.505 

Netto rentebærende gæld (NIBD)

2.773

1.936

3.298

2.425 

1.275 

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen

10.670

9.606

9.519

8.652 

8.317 

Minoritetsinteresser

15

0

2

15 

Egenkapital i alt

10.684

9.605

9.521

8.659 

8.332 

 

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

2021

2020

2019

2018 

2017 

EBITDA-margin (%)

9,1

10,4

9,3

8,7 

9,2 

EBIT-margin (%)

5,6

6,5

5,5

5,7 

6,4 

EBT-margin (%)

5,5

5,7

5,5

6,0 

6,5 

Egenkapitalforrentning (%)

10,2

9,5

10,0

9,4 

10,9 

Egenkapitalandel (%)

49,6

53,4

50,7

51,1 

57,9 

ROIC ekskl. goodwill (%)

14,1

15,3

12,3

14,5 

17,6 

ROIC inkl. goodwill (%)

11,4

12,3

10,0

11,3 

13,8 

NIBD/EBITDA ratio

1,2

0,9

1,7

1,5 

0,8 

Gennemsnitligt antal medarbejdere

10.210

9.393

9.683

7.174 

6.087 

 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

2021

2020

2019

2018 

2017 

Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

43,30

38,04

38,27

33,43 

36,85 

Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

43,12

38,00

38,27

33,35 

36,63 

Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

15,00

14,00

14,00

13,00 

13,00 

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

445,15

400,58

397,34

365,17 

346,99 

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

569,00

616,00

560,00

485,60 

581,50 

Kurs/indre værdi

1,28

1,54

1,41

1,33 

1,68 

Markedsværdi (mio. kr.)

13.638

14.771

13.415

11.505 

13.939 

 

Del