Fem års hoved- og nøgletal

OMSÆTNING OG INDKOMST (mio. kr.)

2016 

2015 

2014

2013

2012

Omsætning

14.369 

12.566 

11.784

11.645

12.478

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

1.472 

1.214 

1.070

1.039

1.163

Af- og nedskrivninger

434 

383 

363

354

390

Resultat af primær drift (EBIT)

1.038 

831 

708

685

772

Resultat efter skat fra ass. virksomheder og joint ventures

566 

86 

28

-21

-5

Værdiregulering af finansielle investeringer *

0

499

-68

Nettofinans ex. værdiregulering af fin. investeringer

-27 

-46 

-35

-53

-86

Resultat før skat

1.578 

871 

701

1.109

613

Resultat af fortsættende aktiviteter

1.339 

645 

428

860

469

Resultat af ophørende aktiviteter

0

508

29

Årets resultat

1.339 

645 

428

1.368

498

*) Omfatter kursregulering/avance og udbytter af den nu afhændede beholdning af aktier i Vestas og Lerøy.

 

PENGESTRØMME (mio. kr.)

2016 

2015 

2014

2013

2012

Pengestrøm fra drift

1.598 

1.171 

628

667

862

Pengestrøm fra investering

-395 

-569 

-355

522

-365

Heraf investering i materielle aktiver

-828 

-354 

-233

-346

-351

Pengestrøm fra finansiering

-925 

-324 

-563

-687

-660

Pengestrøm fra ophørende aktiviteter

0

434

30

Årets pengestrøm

277 

278 

-290

936

-133

INVESTERET KAPITAL OG FINANSIERING (mio. kr.)

2016 

2015 

2014

2013

2012

Investeret kapital ekskl. goodwill

5.416 

4.464 

4.528

4.045

5.100

Balancesum

12.273 

10.516 

9.882

9.696

10.381

Arbejdskapital

1.727 

1.598 

1.775

1.424

1.892

Netto rentebærende gæld (NIBD)

-1.028 

-511 

44

-23

2.023

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen

7.797 

6.656 

6.071

5.743

4.624

Minoritetsinteresser

18 

21 

3

3

3

Egenkapital i alt

7.814 

6.677 

6.074

5.746

4.627

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

2016 

2015 

2014

2013

2012

EBITDA-margin (%)

10,2 

9,7 

9,1

8,9

9,3

EBIT-margin (%)

7,2 

6,6 

6,0

5,9

6,2

EBT-margin (%)

11,0 

6,9 

6,0

9,5

4,9

Egenkapitalforrentning (%)

18,6 

10,2 

7,2

26,4

11,3

Egenkapitalandel (%)

63,7 

63,5 

61,5

59,3

44,6

ROIC ekskl. goodwill (%)

20,2 

18,3 

16,9

16,1

15,2

ROIC inkl. goodwill (%)

16,6 

15,1 

14,0

13,3

12,9

NIBD/EBITDA ratio

-0,7 

-0,4 

0,0

0,0

1,7

Gennemsnitligt antal medarbejdere

4.108 

2.382 

2.139

2.052

2.873

 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

2016 

2015 

2014

2013

2012

Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

56,56 

27,48 

18,08

57,46

21,09

Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

56,41 

27,38 

18,02

57,28

21,07

Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

12,00 

10,00 

8,00

6,00

5,00

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

328,38 

282,10 

258,44

240,49

196,25

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

526,00 

387,00 

290,00

222,50

149,00

Kurs/indre værdi

1,60 

1,37 

1,12

0,93

0,76

Markedsværdi (mio. kr.)

12.489 

9.131 

6.812

5.313

3.511

 

Del