Fem års hoved- og nøgletal

OMSÆTNING OG INDKOMST (mio. kr.)

2018 

2017 

2016 

2015 

2014

Omsætning

18.253 

17.032 

14.369 

12.566 

11.784

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

1.579 

1.568 

1.472 

1.214 

1.070

Af- og nedskrivninger

532 

475 

434 

383 

363

Resultat af primær drift (EBIT)

1.047 

1.093 

1.038 

831 

708

Resultat efter skat fra ass. virksomheder og joint ventures

70 

42 

566 

86 

28

 Resultat ved salg af virksomheder

Netto finansielle poster

-40 

-30 

-27 

-46 

-35

Resultat før skat

1.086 

1.105 

1.578 

871 

701

Årets resultat

796 

875 

1.339 

645 

428

 

 

PENGESTRØMME (mio. kr.)

2018 

2017 

2016 

2015

2014

Pengestrøm fra drift

837 

763 

1.598 

1.171

628

Pengestrøm fra investering

-1.360 

-2.763 

-395 

-569

-355

Heraf investering i materielle aktiver

-685 

-809 

-828 

-354

-233

Pengestrøm fra finansiering

623 

818 

-925 

-324

-563

 

INVESTERET KAPITAL OG FINANSIERING (mio. kr.)

2018 

2017 

2016 

2015 

2014

Investeret kapital ekskl. goodwill

8.831 

7.337 

5.416 

4.464 

4.528

Balancesum

16.940 

14.389 

12.273 

10.516 

9.882

Arbejdskapital

3.441 

2.505 

1.727 

1.598 

1.775

Netto rentebærende gæld (NIBD)

2.425 

1.275 

-1.028 

-511 

44

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen

8.652 

8.317 

7.797 

6.656 

6.071

Minoritetsinteresser

15 

18 

21 

3

Egenkapital i alt

8.659 

8.332 

7.814 

6.677 

6.074

 

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

2018 

2017 

2016 

2015 

2014

EBITDA-margin (%)

8,7 

9,2 

10,2 

9,7 

9,1

EBIT-margin (%)

5,7 

6,4 

7,2 

6,6 

6,0

EBT-margin (%)

6,0 

6,5 

11,0 

6,9 

6,0

Egenkapitalforrentning (%)

9,4 

10,9 

18,6 

10,2 

7,2

Egenkapitalandel (%)

51,1 

57,9 

63,7 

63,5 

61,5

ROIC ekskl. goodwill (%)

14,5 

17,6 

20,2 

18,3 

16,9

ROIC inkl. goodwill (%)

11,3 

13,8 

16,6 

15,1 

14,0

NIBD/EBITDA ratio

1,5 

0,8 

-0,7 

-0,4 

0,0

Gennemsnitligt antal medarbejdere

7.174 

6.087 

4.108 

2.382 

2.139

 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

2018 

2017 

2016 

2015 

2014

Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

33,43 

36,85 

56,56 

27,48 

18,08

Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

33,35 

36,63 

56,41 

27,38 

18,02

Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

13,00 

13,00 

12,00 

10,00 

8,00

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

365,17 

346,99 

328,38 

282,10 

258,44

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

485,60 

581,50 

526,00 

387,00 

290,00

Kurs/indre værdi

1,33 

1,68 

1,60 

1,37 

1,12

Markedsværdi (mio. kr.)

11.505 

13.939 

12.489 

9.131 

6.812

 

Del