Delårsrapport for 1. kvartal 2021

Schouw & Co. har i dag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2021; et stærkt 1. kvartal med fremgang i både omsætning og EBITDA.

Hovedpunkter

  • Stærkt 1. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDA
  • Solidt afkast på den investerede kapital (ekskl. goodwill) på 15,9%
  • Borg Automotive har efter kvartalets udgang indgået aftale om køb af SBS Automotive
  • Forventningerne øges for hele året til en omsætning i størrelsesordenen 22,5 mia. kr. med et EBITDA i intervallet 2.105-2.315 mio. kr. drevet af Fibertex Nonwovens, GPV, HydraSpecma og Borg Automotive. 

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”Schouw & Co. har fået en rigtig god start på 2021 med vækst i både omsætning og driftsindtjening. Vi ser de positive effekter af tidligere års investeringer i kapacitet og innovation, og vi har en stærk platform for fortsat værdiskabelse.

Der er fortsat betydelig usikkerhed i markederne, og især knaphed eller decideret mangel på råvarer og komponenter og heraf afledte øgede priser lægger en dæmper på udsigterne. Vi forventer dog en normalisering i løbet af året.

Som konsekvens af den gode start på året øger vi forventningerne til helåret.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet 

  • Torsdag den 6. maj 2021 kl. 15:30
  • Telefonnummer til deltagere (pin ikke nødvendig): DK: +4532714988, UK: +442030595869, US: +16313026547

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Delårsrapporten kan læses i sin helhed her.

Del