Bestyrelsen

Bestyrelsen i Schouw & Co. består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, som konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioder af fire år, og de enkelte medlemmer er på valg i forskellige år, således at kontinuiteten sikres. Ved indstilling til nyvalg af et bestyrelsesmedlem lægges der bl.a. vægt på, at det nye medlem besidder faglig viden og erfaring, som kan bidrage til at sikre den nødvendige kompetencebredde i bestyrelsen, og at det nye medlem kan handle uafhængigt af særinteresser.

En oversigt over bestyrelsens og direktionens ledelseshverv findes her.

 

BESTYRELSESFORMAND

Jørn Ankær Thomsen

Født i 1945, indtrådt i bestyrelsen i 1982 og på valg i 2022

 • Cand. jur. fra Københavns Universitet
 • Advokat (H) og associeret partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Medlem af selskabets revisionsudvalg

Særlige kompetencer inden for juridiske forhold, herunder selskabsret og børsforhold, og inden for strategi, regnskab, økonomi og finans samt køb og salg af virksomheder

NÆSTFORMAND

Jørgen Wisborg

Født i 1962, indtrådt i bestyrelsen i 2009 og på valg i 2021

 • Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus
 • LEAP (Leadership Programme), Insead, Frankrig
 • Adm. direktør i OK a.m.b.a.

Formand for selskabets revisionsudvalg

Særlige kompetencer inden for ledelse og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling, regnskab, økonomi og finans

BESTYRELSESMEDLEM

Kjeld Johannesen

Født i 1953, indtrådt i bestyrelsen i 2003 og på valg i 2023

 • HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København
 • Professionel bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer inden for ledelse, produktion og afsætning samt strategi, forretningsudvikling og internationale forretningsforhold

BESTYRELSESMEDLEM

Agnete Raaschou-Nielsen

Født i 1957, indtrådt i bestyrelsen i 2012 og på valg i 2024

 • Lic. polit fra Københavns Universitet
 • Professionel bestyrelsesmedlem

Medlem af selskabets revisionsudvalg

Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling og opkøb, makroøkonomi, emerging markets samt international produktion, salg og markedsføring

BESTYRELSESMEDLEM

Hans Martin Smith

Født i 1979, indtrådt i bestyrelsen i 2017 og på valg i 2021

 • Cand.oecon. fra Aarhus Universitet
 • Senior Vice President, regional CFO, Vestas Northern & Central Europe i Vestas Wind Systems A/S

Særlige kompetencer inden for finans, forretningsudvikling, strategi, M&A, kapitalmarkeder og Investor Relations

BESTYRELSESMEDLEM

Kenneth Skov Eskildsen

Født i 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2018 og på valg i 2022

 • Handelsuddannet fra Aarhus Købmandsskole
 • Adm. direktør i Givesco A/S

Særlige kompetencer inden for internationale forretningsforhold, regnskab og økonomi samt afsætning og produktion, herunder specielt af fødevarer.

Del