Vi ejer en diversificeret portefølje af virksomheder

Schouw & Co. ejer en række forskellige virksomheder, der kun har begrænsede fællestræk. Ejerskabet er langsigtet, og vi har aldrig investeret i en virksomhed med det formål at sælge den igen. 

Vi skaber værdi gennem et aktivt og udviklende ejerskab, og virksomhederne drives gennem og med ledelserne. Topcheferne i de enkelte virksomheder har det operationelle ansvar, men vi sikrer, at virksomhederne har en klar strategisk retning. 

I virksomhederne arbejdes der med 'operationel strømlining', hvor markante investeringer skal danne basis for solid organisk vækst, og hvor intensiveret fokus på 'margin management' skal sikre øget driftsindtjening på både kort og lang sigt. Herudover er der fokus på 'global size', fordi store og internationale virksomheder er bedst positioneret til den fremtidige konkurrencesituation.

Vi skal sikre, at vores virksomheder ekspanderer på vækstmarkeder – og tilkøb af virksomheder vil sandsynligvis være et vigtigt element heri.